Skip to content

ДГ Зорница

Logo-Zornica2-removebg-preview

ДГ "Зорница"

село Столник, Община Елин Пелин

ЗА НАС

Тук можете да прочетете повече за нас!

ИСТОРИЯ

ДГ “Зорница” е общинска детска градина, която се намира в китното красиво село Столник, област София, общ. Елин Пелин. През далечната 1978 г. на 1 август звънливи детски гласчета огласят за първи път просторните зали на ДГ „Зорница“. Детската градина стартира работа с 2 групи. Първият директор се казва г – жа Дечева. През годините базата е обновена и разполага с оборудване, което е в помощ на учители и помощен персонал за постигане и предоставяне на качествен образователен процес. 

Днес детската градина има една разновъзрастова група с 31 деца. В детската градина се отглеждат и възпитават и наследници на първите възпитаници на градината. 

Тук работи екип, в който са включени: директор, 1 педагог и 3 помощно-обслужващ персонал, медицински фелдшер.     

Целта на екипа е: спазвайки стандартите на МОН и черпейки от най-добрите постижения в областта на предучилищното възпитание, да създадем условия за децата да изживеят пълноценно  своето детство и се подготвят за предизвикателствата на новото време.  

Екип

 

Ръководство

Директор

Сашка Димитрова – магистър Предучилищна педагогика и магистър по Международен маркетинг

Педагогически специалисти 

Надя Милатинова – учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Медицински специалисти 

м. ф. Никола Коевски 

МИСИЯ

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век, личности рационални, с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетентности, умеещи да взаимодействат с околните.

Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.

 

ВИЗИЯ

Детска градина „Зорница“ е институция, която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност детето да обогати своите общи и специални способности, опознавайки себе си да се изгражда като личност с високо самочувствие и индивидуалност.

Стремежът ни е да се утвърдим като детско заведение, конкурентно способно, като място желано и любимо с пространство за игра, познание и общуване. Детската градина да бъде център за творчество, съмишленик и партньор на деца, учители, родители. 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“, СЕЛО СТОЛНИК

 

ул. „Ботевградско шосе“ № 40, e-mail dg_zornica_stolnik@abv.bg, 07157/2230